ΚΕΜΕΑ-Ανακοίνωση

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» για τη σχολική χρονιά 2018-2019, θα γίνονται δεκτά ΚΑΙ ΠΡΟΝΗΠΙΑ, δηλαδή παιδιά τα οποία γεννήθηκαν το έτος 2014.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

Ιωάννης Γκαράνης