Καθαρισμός οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες τους ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κομοτηνή,  27 Απριλίου 2023
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Διεύθυνση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1
ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 69133
Τηλ. 2531352419 
Fax: 2531352490
Ε-mail:grtypoukomotinis@gmail.com                   
                                                                                         ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Καθαρισμός οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες τους

Εν όψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου από 1-5-2023 έως 31-10-2023, καλούνται όλοι οι δημότες του Δήμου Κομοτηνής που είναι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές:

  • εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών.
  • εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.
  • σε εκτάσεις με απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια των ανωτέρω περιοχών.
  • σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα,

να τους καθαρίσουν από χόρτα, άχρηστα υλικά, σκουπίδια μέχρι τις 30 Απριλίου 2023, διότι αποτελούν εστίες εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

  • Την υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών/σπασμένων δένδρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
  • Την απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης από την επιφάνεια του εδάφους, όπως ξερά χόρτα και κλαδιά.
  • Την αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δένδρων.
  • Την αραίωση της θαμνώδους βλάστησης.
  • Την απομάκρυνση τυχόν άλλων καυστών, αναφλέξιμων και εκρήξιμων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείριση τους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, θα ισχύουν και θα εφαρμόζονται οι κυρώσεις σύμφωνα με την νεότερη νομοθετική πυροσβεστική διάταξη, όπως αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 266 του Ν. 5037/2023 , της υπ’ αριθ. 20/23 Πυροσβεστικής Διάταξης .

Η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνα πρόσωπα.

Για επικοινωνία: Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης:

Τμήμα Περιβάλλοντος: Νίκη Δερμεντζή

Τηλ: 2531022810

 e-mail: n.dermentzi@komotini.gr