Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών-Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου