Γνωστοποίηση-υποβολή δικαιολογητικών για 2 θέσεις στον ΑΟΤΑ Καραθεοδωρή