Γνωστοποίηση- Πλήρωση μιας -1- θέσης Ειδικού Συνεργάτη-Δημοσιογράφου