Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Τρίτης Ηλικίας

    Δελτίο Τύπου

 

Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τρίτης Ηλικίας την Τρίτη 1 Οκτωβρίου του 2019, θα πραγματοποιηθούν, μετρήσεις σακχάρου και αρτηριακής πίεσης στην Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής κατά τις πρωινές ώρες και συγκεκριμένα 8.30 – 11.30. Η δράση θα υλοποιηθεί από την δομή Κομοτηνής του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης ( ΚΕ.ΜΕ.Α.)

 

 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                 ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.Α ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

                                                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ