Ενημερωτικά μηνύματα από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη χειμερινή περίοδο προβάλει τα παρακάτω τηλεοπτικά σποτ:

α) ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ

β) ΑΣΦΑΛΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ

γ) ΓΡΑΜΜΗ 112