Ενημέρωση σχετικά με καιρικά φαινόμενα, διακοπές κυκλοφορίας λόγω βροχόπτωσης - συσσώρευσης υδάτων από την Αστυνομία για την Περ. Αν. Μακ. Θράκης