ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1η ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ 31η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Κομοτηνή 30/4/2020                        
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ. 9442  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,                                          Προς τους Δημότες του Δήμου Κομοτηνής
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛΑΤ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1
691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (25310) 22810
FAX: (25310) 72172
                                                                                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εν όψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου από 1-5-2020 έως 31-10-2020, καλούνται όλοι οι Δημότες του Δήμου Κομοτηνής που είναι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, να τους καθαρίσουν από χόρτα, άχρηστα υλικά, σκουπίδια διότι αποτελούν εστίες εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, θα πρέπει να ισχύσουν και να εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περ. 26 εδαφ. β’ του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» και της υπ’ αριθ. 4/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνα πρόσωπα.

                                                                                                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                          ΙΣΜΑΗΛ ΛΕΒΕΝΤ