Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη βελτίωση θέσης στις λαϊκές αγορές