ΔΤΟΑ-Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη «Χορήγηση θέσης» στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κομοτηνής για όσους πωλητές κατέχουν θέση που τους έχει αποδοθεί προσωρινά χωρίς διοικητική πράξη (άρθρο 66 παρ.4 του ν.4849/2021)

ΔΤΟΑ-Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη «Χορήγηση θέσης» στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κομοτηνής

για όσους πωλητές κατέχουν θέση που τους έχει αποδοθεί προσωρινά

χωρίς διοικητική πράξη (άρθρο 66 παρ.4 του ν.4849/2021)  

Συνημμένα: