Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής

Η  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το προσεχές διάστημα τα εξής έργα:

  1. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» προϋπολογισμού 450.000,00€.
  2. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2017» προϋπολογισμού 1.000.000,00€.
  3. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2017» προϋπολογισμού 1.000.000,00€.
  4. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2017» προϋπολογισμού 1.000.000,00€.
  5. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2017» προϋπολογισμού 500.000,00€.
  6. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017» προϋπολογισμού 350.000,00€.
  7. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017» προϋπολογισμού 270.000,00€.

 

Συνημμένα: