Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  το προσεχές διάστημα τα εξής έργα:

 

  • Συντηρήσεις Παιδικών Χαρών Δήμου Κομοτηνής 2018, προϋπολογισμού 1.000.000,00€
  • Αποκατάσταση Βόρειας πλευράς απορριμματικού όγκου ΧΥΤΑ, προϋπολογισμού 250.000,00€
  • Συντηρήσεις διδακτηρίων 2018, προϋπολογισμού 1.000.000,00€
  • Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων - πλατειών Δ. Κομοτηνής, προϋπολογισμού 1.000.000,00€
  • Συντήρηση υφισταμένων ιρλανδικών διαβάσεων και τεχνικών στα υδατορέματα του Δήμου Κομοτηνής, προϋπολογισμού 300.000,00€
  • Συντήρηση- επισκευή  των μπανγκαλόους του Οικισμού Φαναρίου, προϋπολογισμού 380.000,00€
  • Συντηρήσεις - διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιιάς οικισμών Κομοτηνής και οδών διασύνδεσης  2018-2019, προϋπολογισμού 1.000.000,00€
  • Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιϊας πόλης Κομοτηνής  2018-2019, προϋπολογισμού 1.000.000,00€

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Πάσσου Δέσποινα

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ