Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το προσεχές διάστημα το εξής έργο:

  • Ολοκλήρωση Ανάδειξης Βυζαντινού Τείχους – Ενοποίηση Μνημείων (ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020)  ( Έργο Προσπελασιμότητας και βιώσιμης κινητικότητας σε οδούς πέριξ του Βυζαντινού Τείχους) προϋπολογισμού 1.220.000,00 €

 

                                                                                                                                                         Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Πάσσου Δέσποινα

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Συνημμένα: