Διακόπτεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων τη Δευτέρα 15/2