"Δεν παίζουμε με τη φωτιά γιατί η φωτιά δεν παίζει μαζί μας" είναι το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών απέναντι στις δασικές πυρκαγιές μέσα από απλές, χρήσιμες συμβουλές.

"Δεν παίζουμε με τη φωτιά γιατί η φωτιά δεν παίζει μαζί μας" είναι το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών απέναντι στις δασικές πυρκαγιές μέσα από απλές, χρήσιμες συμβουλές.