Δελτίο τύπου-Στρατολογικοί πίνακες

 

Δελτίο τύπου

 

ΘΕΜΑ:« ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ  ΤΟ  ΕΤΟΣ  2003».

                                      

 

       Ανακοινώνεται ότι όσοι άρρενες  γεννήθηκαν  το έτος  2003  και είναι γραμμένοι στα  Μητρώα Αρρένων :

 

  1)Της Δημοτικής Ενότητας του ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Δ.Ε, Κομοτηνής, Τ.Κ. Θρυλορίου, Τ.Κ. Κάλχαντα, Τ.Κ. Καρυδιάς, Τ.Κ. Πανδρόσου, Τ.Κ. Γρατινής και Τ.Κ. Κοσμίου),  πρέπει να προσέλθουν (οι ίδιοι ή οι γονείς τους) στο γραφείο  Μητρώων  Αρρένων  του Δήμου μας, για συμπλήρωση  των στοιχείων τους στους Στρατολογικούς Πίνακες,  το αργότερο μέχρι  29-03-2019.

Οι πληροφορίες μπορούν να  δίνονται και  τηλεφωνικά  στα παραπάνω αναγραφόμενα τηλέφωνα .

   2)Της Δημοτικής  Ενότητας ΑΙΓΕΙΡΟΥ του Δήμου μας (Τ.Κ. Αιγείρου, Τ.Κ. Μέσης, Τ.Κ. Νέας Καλλίστης και Τ.Κ. Φαναρίου), πρέπει να προσέλθουν (οι ίδιοι ή οι γονείς τους) στο γραφείο Μητρώων Αρρένων του Δήμου μας ή στο ΚΕΠ Αιγείρου, για συμπλήρωση  των στοιχείων τους στους Στρατολογικούς Πίνακες, το αργότερο μέχρι  29-03-2018.

 Οι πληροφορίες μπορούν να δίδονται και  τηλεφωνικά στα παραπάνω αναγραφόμενα τηλέφωνα, καθώς και στο τηλέφωνο 25313-52706 του ΚΕΠ  Αιγείρου.

  3)Της Δημοτικής Ενότητας Νέου Σιδηροχωρίου του Δήμου μας (T.K. Νέου Σιδηροχωρίου και Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων), πρέπει να προσέλθουν (οι ίδιοι ή οι γονείς τους)  στο γραφείο Μητρώων Αρρένων του Δήμου μας ή στο ΚΕΠ Ν. Σιδηροχωρίου, για συμπλήρωση  των στοιχείων τους στους Στρατολογικούς Πίνακες, το αργότερο μέχρι  29-03-2018.

 Οι πληροφορίες μπορούν να δίδονται και  τηλεφωνικά στα παραπάνω αναγραφόμενα τηλέφωνα, καθώς και στα τηλέφωνα 25313-52920, 52922 του  ΚΕΠ   Νέου Σιδηροχωρίου.