ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019 (ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

                                                                     Κομοτηνή 30/4/2019                                                                                                                           Αριθμ. Πρωτ.  11921       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τ
ΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛΑΤ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1
                        691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (25310) 22810
FAX: (25310) 72172                                                                                    Προς τους Δημότες του Δήμου Κομοτηνής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εν όψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου από 1-5-2019 έως 31-10-2019, καλούνται όλοι οι Δημότες του Δήμου Κομοτηνής που είναι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, να τους καθαρίσουν από χόρτα, άχρηστα υλικά, σκουπίδια διότι αποτελούν εστίες εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, θα πρέπει να ισχύσουν και να εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περ. 26 εδαφ. β’ του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» και οι παραβάτες να τιμωρηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνα πρόσωπα.             

                                                                                     Ο
                                                                                         Αντιδήμαρχος
                                                                                     
Ιωάννης Μουρτίδης