Δελτίο τύπου για τη συμμετοχή στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Δήμου Κομοτηνής