Δελτίο τύπου-Ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών του Δήμου Κομοτηνής καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αιτήσεις για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος. Το πρόγραμμα αφορά καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος, των οποίων η κύρια κατοικία έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η αποσύνδεση πρέπει να έχει γίνει έως και τις 30-04-2020 και τα νοικοκυριά να παραμένουν αποσυνδεδεμένα. (ΦΕΚ 3088/τ.Β’/24-07-2020.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία της Διεύθυνσης στην οδό Φιλικής Εταιρείας & Φιλίππου (γωνία), όροφος 3ος και ώρες 09.00π.μ. έως 14.00μ.μ. καθημερινά.

Τηλέφωνο:2531082104.

Πληροφορίες κα Σαπρανίδου Χρύσα.