ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ ΕΝΌΨΕΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΌΔΟΥ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ

                                                                                 Κομοτηνή Τετάρτη, 4. Οκτωβρίου 2017                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλατ. Βιζυηνού 1 
                       691 00 Κομοτηνή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Ευτυχιάκος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (25310) 22810
FAX: (25310) 72172 

 

ΘΕΜΑ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Εντείνονται ενόψει της φθινοπωρινής και χειμερινής περιόδου οι καθαρισμοί σχαρών φρεατίων ομβρίων από την Υπηρεσία Καθαριότητας και Περιβάλλοντος. καθώς και οι αποφράξεις φρεατίων από την ΔΕΥΑΚ.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται καθημερινά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Καλούμε τους συμπολίτες μας να μην σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους πάνω στα φρεάτια ώστε να είναι δυνατός ο καθαρισμός τους.

Καλό θα είναι να φροντίζουμε όλοι μας ώστε τα φρεάτια μπροστά στις οικίες μας και τις επιχειρήσεις μας να είναι καθαρά από φύλλα και αντικείμενα τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων.

 

Συνημμένα: Οδηγίες προετοιμασίας 
 
                                  προστασίας από πλημμύρες

 

                                                                                       Ο Αντιδήμαρχος           

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                                                                 Ιωάννης Μουρτίδης

Συνημμένα: