Αποτελέσματα και Πίνακες Κατάταξης Ανακοίνωσης ΣΟΧ1-2019