«Ανάρτηση των τελικών πινάκων, με τους δραστηριοποιούμενους πωλητές, των λαϊκών αγορών του Δήμου Κομοτηνής»