Ανάρτηση Δασικού χάρτη

Ανάρτηση Δασικού χάρτη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων των δήμων Κομοτηνής, Ιάσμου, Μαρωνείας-Σαπών και Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.