Ανακοίνωση Υποβολής Οριστικών Αιτήσεων Χορήγησης Ενίσχυσης - ΕΤΗΣΙΟ 2021 (ΠΑΓΕΤΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑ 2021, Φυτικό Κεφάλαιο)

Με την παρούσα Ανακοίνωση καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν οριστικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης που αφορούν

ΖΗΜΙΕΣ από

ΠΑΓΕΤΟ του ΧΕΙΜΩΝΑ 2021

σε ΦΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

από την Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 έως και την Τρίτη 2 Μαΐου 2023,

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι το επίπεδο των ζημιών, να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των ομοειδών ειδών σε επίπεδο παραγωγού.

Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης δεν γίνονται δεκτές.