ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Όσοι έχουν υποστεί ζημιές λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στις 10-7-2019 στην κύρια κατοικία ή σε επιχειρήσεις, μπορούν να υποβάλουν αίτηση Υ/Δ στο Δήμο Κομοτηνής στην Δ/νση καθαριότητας Τέρμα Σισμάνογλου έως τις 31-7-19 από 9πμ - 13.00μμ

                                                          Κομοτηνή Τρίτη, 16. Ιουλίου 2019                                                                                                           

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛΑΤ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1
                      691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (25310) 22810
FAX: (25310) 72172                                                                     ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι όσοι έχουν υποστεί ζημιές λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στις 10 Ιουλίου 2019 στην κύρια κατοικία τους ή σε εμπορικές βιομηχανικές –βιοτεχνικές μονάδες –εμπορικά καταστήματα και εγκαταστάσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στο Δήμο Κομοτηνής στην υπηρεσία καθαριότητας τέρμα Σισμάνογλου μέχρι τις 31-7-2019 κατά τις ώρες μεταξύ 9:00πμ και 13:00μμ. προσκομίζοντας:

  1. Φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας
  2. Λογαριασμός ΔΕΗ φωτοτυπία

        Μετά την αυτοψία που θα πραγματοποιηθεί οι πλημμυροπαθείς θα κληθούν να καταθέσουν πρόσθετα δικαιολογητικά, ενώ όσοι υποβάλουν ψευδή στοιχεία θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου 1599/86.

 

                                                                                        Ο Δήμαρχος         

                                                                                                    

                                                                                      Γεώργιος Πετρίδης