Ανακοίνωση για το πρόγραμμα «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ)» για το 2022-2023, για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

Ανακοίνωση για το πρόγραμμα «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ)» για το 2022-2023, για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς (ΕΣΠΑ)

Προθεσμία: 3/8/2022 έως 12/8/2022

Συνημμένα: