8η/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ