7Η/2022 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ