2Η/2022 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ