28-12-2018: Ενημέρωση σχετικά με καιρικά φαινόμενα, διακοπές κυκλοφορίας λόγω συσσώρευσης υδάτων στο Ν. Ροδόπης