1Η/2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ