12Η/2022 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ