Σύλλογος Στήριξης Καρδιοπαθών & Πρόληψης Καρδιοπαθειών Ν.Ροδόπης