Νέοι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές

Οι Νέοι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές- JEF Κομοτηνής εργάζονται για την ενίσχυση της διεθνούς δημοκρατίας, πρωταρχικά αλλά όχι αποκλειστικά, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Επιδιώκουν να εισάγουν τις αρχές του φεντεραλισμού, οι ρίζες του οποίου μπορούν να απαντηθούν στα έργα των Proudhon, Kant, Marc, Spinelli και άλλων. Οι ΝΕΦ είναι μια υπερεθνική, πολιτική κίνηση η οποία υπάρχει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες .Είναι αυτόνομη οργάνωση νέων χωρίς κομματικό προσανατολισμό δεσμεύσεις ή συγκρούσεις. Συμμετέχουν στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με άλλες πολικές κινήσεις αλλά δε συνδέονται με καμία από αυτές. Οι ΝΕΦ δεν ενδιαφέρονται για την άμεση διαχείριση της πολιτικής κίνησης, αλλά επικεντρώνονται στην προσπάθεια κατοχύρωσης της διεθνούς δημοκρατίας μέσω της εγκαθίδρυσης του φεντεραλιστικού συστήματος στην Ευρώπη. Εμείς κάνουμε λόγο για μία νέα Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα είναι και αποτελεσματική αλλά και δημοκρατική, που θα είναι ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να αδράξει τις ευκαιρίες που παρέχονται από τον Νέο αλληλεξαρτώμενο Κόσμο μας. Τέλος, θεμελιώδεις αλλαγές είναι απαραίτητες έτσι ώστε οι άνθρωποι να αποκτήσουν τον έλεγχο της καθημερινής ζωής τους και η λέξη δημοκρατία να αποκτήσει αληθινό νόημα. Η αναγνώριση των ατομικών δικαιωμάτων όπως εκφράζεται στην Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του ανθρώπου από τα Ηνωμένα Έθνη αλλά και από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι μια απαραίτητη συνθήκη για μια δίκαιη κοινωνία.

 

15 N.Tσανακλή
69100Kομοτηνή
Τηλ: +30 6979750898, κος Χρυσίδης
e-mail: jefkomotini@gmail.com