Ένωση Γυναικών Ελλάδας

Η Ένωση Γυναικών Ελλάδας  έχει συσταθεί  επίσημα στις 15/9/1976.

Είναι μη κερδοσκοπική Οργάνωση με σκοπό  την  επιδίωξης  ίσων δικαιωμάτων Και τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας  ανδρών και γυναικών. To Παράρτημα της Κομοτηνής ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1976.