Εναλλακτική Μονάδα Ροδόπης (ΕΜΡΟ)

Η Εναλλακτική Μονάδα Ροδόπης (για συντομία ΕΜΡΟ) είναι ένα μέσο άμυνας της τοπικής κοινωνίας απέναντι στην επεκτατική πολιτική των πολυεθνικών. Παράλληλα αποτελεί και ένα επιθετικό μέσο αντιμετώπισης της οικονομικής ύφεσης και των οδυνηρών συνεπειών της.
 Η βασική αρχή λειτουργίας του βασίζεται στην Κοινωνική Αλληλεγγύη, μεταξύ των ανθρώπων που το χρησιμοποιούν. Προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο υπηρεσίες και αγαθά και Ζητάμε αντίστοιχη προσφορά από αυτό. 
 Το ΕΜΡΟ στην ουσία είναι μια μονάδα μέτρησης της αξίας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών από και προς την τοπική κοινωνία.
 Οι σκοποί για τους οποίους δημιουργήθηκε το ΕΜΡΟ και παράλληλα μερικοί από τους λόγους για τους οποίους πιστεύουμε ότι αξίζει να το χρησιμοποιήσεις είναι:

1) Δίνει τη δυνατότητα απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σε μικρότερο ή και καθόλου κόστος σε πραγματικό χρήμα, αλλά με αντίστοιχη προσφορά από εσάς.
2) Ενισχύει την τοπική οικονομία σε μία περίοδο βαθιάς ύφεσης, με στόχο η απώλεια ρευστότητας σε ευρώ να έχει τη μικρότερη δυνατή οικονομική και βιοτική επίπτωση για τους κατοίκους της περιοχής μας.
3) Προτρέπει να δείξουμε έμπρακτα κοινωνική συνεργασία και αλληλεγγύη, ενισχύοντας ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, προκειμένου να καταφέρουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους, αξιοποιώντας τις ατομικές τους δεξιότητες.