Έργα Υποδομής

Ανάπλαση δημοσίων χώρων περιοχής Εκτενεπόλ

Περιγραφή : Οι εργασίες της ανάπλασης αφορούν στη διαμόρφωση χώρου πλατείας και παιδικής χαράς στην περιοχή της Εκτενεπόλ, μπροστά από την εκκλησία του Κοσμά του Αιτωλού.

Ανάπλαση ελεύθερων χώρων μεταξύ των Ο.Τ. 22 και Ο.Τ. 26 περιοχής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ

Περιγραφή : Οι εργασίες της ανάπλασης αφορούν στη διαμόρφωση χώρου πρασίνου και παιδικής χαράς στην περιοχή του Οικονομικού Τετραγώγου 22 της Εκτενεπόλ

Παρεμβάσεις ανάπλασης και ολοκλήρωσης δημοσίου χώρου βόρειας γειτονιάς Μουσουλμάνων (άξονας οδού Εγνατίας)

Περιγραφή : Οι ενέργειες ανάπλασης περιλαμβάνουν διαμόρφωση του δημοσίου χώρου κατά μήκος της οδού Εγνατία, που διασχίζει τη γειτονιά των Μουσουλμάνων.

Μέτρα ήπιας κυκλοφορίας (Α΄ ΦΑΣΗ)

Περιγραφή : Η παρέμβαση αυτή περιλαμβάνει τη μετατροπή των οδών Φωκίωνος, Γραβιάς, Ξενοφώντος και Νικαίας, σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας μέσω διαμόρφωσης δρόμων με ανακατασκευή του πλακόστρωτου οδοστρώματος, νέο φωτισμό και διαπλάτυνση πεζοδρομίων.

Μέτρα ήπιας κυκλοφορίας (Β΄ΦΑΣΗ)

Περιγραφή : Η παρέμβαση αυτή περιλαμβάνει τη μετατροπή της οδού Ιωαννίνων, σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και παραδόθηκε σε χρήση.

Ανάπλαση πρώην κοίτης ποταμού Μπουκλουτζά

Περιγραφή : Το έργο αφορά τη διαπλάτυνση και ανακατασκευή πεζοδρομίων, διευθέτηση της κεντρικής νησίδας καθώς και τοποθέτηση νέων φωτιστικών πυλώνων κατά μήκος του άξονα της πρώην κοίτης του Τρελοχείμαρρου. Προϋπολογισμός : 600.000,00 €

Ανασυγκρότηση άξονα πρώην κοίτης ποταμού Τρελοχειμάρου (Μπουκλουτζά) Β΄ΦΑΣΗ

Περιγραφή : Η πράξη αυτή αποτελεί προέκταση της προηγούμενης. Στόχος της παρέμβσης ήταν να δημιουργήσει ένας συνδετικό άξονα μεταξύ του κέντρου και των υποβαθμισμένων βορειοανατολικών περιοχών της πόλης της Κομοτηνής.

Αποκατάσταση αξιόλογων κτιρίων στην ιστορική παραδοσιακή αγορά

Περιγραφή : Η παρέμβαση αυτή αφορά το κτιριακό συγκρότημα που στεγάζει τη Δημοτική Αγορά της πόλης, που βρίσκεται στον πυρήνα του Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου και περιλαμβάνει την αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση του κτιρίου καθώς και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του χώρου κυκλοφορίας των πελατών της αγοράς.

Οικολογική μετατροπή πρώην χώρου απορριμμάτων σε αστικό άλσος και αποκατάσταση – ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων

Περιγραφή : Το έργο αφορά στην οικολογική μετατροπή της παλιάς χωματερής, σε αστικό άλσος με στόχο την αισθητική αναβάθμιση της πόλης.

Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων (Άλσους Αγίας Παρασκευής)

Περιγραφή : Με το έργο αυτό επιδιώκεται η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου με παράλληλο σεβασμό στην ιστορικότητα του τόπου και ειδικότερα ο φυτοτεχνικός εμπλουτισμός του άλσους, η εν γένει αναβάθμιση με έργα τοπίου και νέες χρήσεις καθώς και η εξ ολοκλήρου ανακαίνιση των Η/Μ.

Λεωφορειακή γραμμή εξυπηρέτησης περιοχής παρέμβασης

Περιγραφή : Η παρέμβαση περιλαμβάνει τη δημιουργία αστικής λεωφορειακής γραμμής η οποία εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης καθώς και τη δημιουργία απαιτούμενου αριθμού στάσεων.

Κατασκευή σταθερής υποδομής στήριξης της Επιχειρηματικότητας

Περιγραφή : Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή μεταλλικής πέργκολας στο χώρο τις Λαϊκής αγοράς.

Κατασκευή σταθερής υποδομής στήριξης της Επιχειρηματικότητας

Περιγραφή : Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή μεταλλικής πέργκολας στο χώρο τις Λαϊκής αγοράς.

 

Πολυλειτουργικό κέντρο κοινωνικών υπηρεσιών

Περιγραφή : Η δράση αφορά στη δημιουργία Πολυλειτουργικού κέντρου κοινωνικών υπηρεσιών που βρίσκεται στην κεντρική περιοχή της ζώνης της πρώην κοίτης του ποταμού Τρελοχείμαρρου (Μπουκλουτσά) απέναντι από το κολυμβητήριο. Το Πολυλειτουργικό κέντρο στεγάζει κοινωνικές υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του URBAN II όπως οι υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και καλύπτει ανάγκες για λειτουργίες που απευθύνονται στη νεολαία και στους ηλικιωμένους (στέκι νεολαίας, ΚΑΠΗ, πολιτιστικές δραστηριότητες).

Δημοτικός Διαπολιτισμικός παιδικός σταθμός

Περιγραφή : Η πράξη περιλαμβάνει τη μελέτη, τη κατασκευή του διαπολιτισμικού παιδικού σταθμού και την προμήθεια που στόχο έχει να αποτελέσει σημείο σύγκλησης διαφορετικών πολιτισμικών και κοινωνικών ομάδων

Υποδομές κοινωνικής στήριξης και υπηρεσιών

Περιγραφή : Στα πλαίσια της δράσης αυτής προβλέπεται η κατασκευή ενός κτιρίου το οποίο θα εξυπηρετεί και θα στεγάζει άτομα με ειδικές ανάγκες. Δίπλα κατασκευάστηκε ένα ισόγειο κτίριο για την φιλοξενία άπορων.

Κινητή μονάδα ιατρικής περίθαλψης

Περιγραφή : Με το παρόν έργο έγινε προμήθεια μιας κινητής μονάδας ιατρικής περίθαλψης με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Επιχειρησιακός σχεδιασμός δημοτικών υπηρεσιών και πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001:2000

Περιγραφή : Στόχος της δράσης είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη κατά τις συναλλαγές του με τις Υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής μέσω της καλύτερης οργάνωση των τμημάτων και την άνοδο των δεξιοτήτων των δημοτικών υπαλλήλων.

 

Επιχειρησιακός σχεδιασμός δημοτικών υπηρεσιών και πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001:2000

Περιγραφή : Στόχος της δράσης είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη κατά τις συναλλαγές του με τις Υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής μέσω της καλύτερης οργάνωση των τμημάτων και την άνοδο των δεξιοτήτων των δημοτικών υπαλλήλων.

 

Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης πολιτών

Περιγραφή : Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια ενός οχήματος, την τοποθέτηση πληροφορικών συστημάτων και λογισμικού, την παροχή όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διασύνδεση με το κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα του Δήμου Κομοτηνής

 

Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και διαδικτυακής τοποθεσίας της πόλης

Περιγραφή : Η πράξη αφορά στη δημιουργία βάσης δεδομένων που περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν στη μορφή της περιοχής πριν την ανάπλαση και μετά απ’ αυτή, στις επί μέρους πληθυσμιακές ομάδες και σ’ οτιδήποτε αναφέρεται στον τρόπο ζωής τους, την οικονομική τους κατάσταση, τις συνήθειες και τα ήθη τους. Οι πληροφορίες της Βάσης δεδομένων παρουσιάζονται μέσω Τοποθεσίας (ιστοσελίδων) της πόλης στο Διαδίκτυο. Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

Δημιουργία συστήματος μιας στάσης “Ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του Πολίτη”

Περιγραφή : Η πράξη περιλαμβάνει τη δημιουργία και εγκατάσταση συστήματος ενημέρωσης με την εγκατάσταση Πληροφοριακών σταθμών με οθόνες αφής (info-kiosk) σε κεντρικά σημεία της πόλης με σκοπό την άμεση ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης για τον Δήμο. Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

Δημιουργία συστήματος μιας στάσης “Ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του Πολίτη”

Περιγραφή : Η πράξη περιλαμβάνει τη δημιουργία και εγκατάσταση συστήματος ενημέρωσης με την εγκατάσταση Πληροφοριακών σταθμών με οθόνες αφής (info-kiosk) σε κεντρικά σημεία της πόλης με σκοπό την άμεση ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης για τον Δήμο. Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

 

Δημιουργία συστήματος μιας στάσης “Ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του Πολίτη”

Περιγραφή : Η πράξη περιλαμβάνει τη δημιουργία και εγκατάσταση συστήματος ενημέρωσης με την εγκατάσταση Πληροφοριακών σταθμών με οθόνες αφής (info-kiosk) σε κεντρικά σημεία της πόλης με σκοπό την άμεση ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης για τον Δήμο. Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΕ Ε.Ο. ΠΡΟΣ ΞΑΝΘΗ (ΚΟΜΒΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ )

Περιγραφή : Η μελέτη αυτή αφορά τη βελτίωση της οδού σύνδεσης της Κομοτηνής με την εθνική οδό προς την Ξάνθη (κόμβος δυτικής εισόδου ).

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ –ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Περιγραφή : Η μελέτη αυτή αφορά την κατασκευή δρόμου με χρήση ασφαλτικού οδοστρώματος στο Βορειοδυτικό τμήμα της πόλης και αποτελεί προέκταση της οδού Αγίας Βαρβάρας.

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Περιγραφή : Η παρούσα μελέτη αφορά την ανακαίνιση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του 3ου Λυκείου Κομοτηνής

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Περιγραφή : Η παρούσα μελέτη αφορά στη συντήρηση του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Περιγραφή : Με την παρούσα μελέτη βελτιώθηκε το κτίριο που στεγάζεται το 13ο Δημοτικό σχολείο Κομοτηνής

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ

Περιγραφή : Το έργο αφορά στην κατασκευή της επέκτασης του υφιστάμενου ΧΥΤΑ στην ευρύτερη περιοχή της Κομοτηνής.

 

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Περιγραφή :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Περιγραφή : Με το εν λόγω έργο διαμορφώθηκαν πλήρως η οδός Κούλογλου, τμήμα της οδού Σεφέρη (κάθετη στην οδό Κούλογλου) η οδός Ηροδότου, η οδός Φιλίππου.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

Το έργο αυτό αφορά στην ανάπλαση της πλατείας και τη σύνδεσή της με τον ιστορικό πεζόδρομο της Βενιζέλου μέσω της οδού Σωκράτους.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α’ & Β’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ

Περιγραφή : Με το έργο αυτό έγινε προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής του Δήμου Κομοτηνής καθώς και των τμημάτων ένταξης.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΧΑΝΤΑ

Περιγραφή : Με το έργο αυτό θα γίνει κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης των πρανών της δυτικής όχθης του χειμάρρου εντός του οικισμού Κάλχαντα με βάση την ήδη υπάρχουσα εγκεκριμένη μελέτη οριοθέτησης ρέματος οικισμού Κάλχαντα (ΑΔΣ 363/2003). Στη συνέχεια θα γίνει κατασκευή οδού πρόσβασης στη δυτική πλευρά του οικισμού με πεζοδρόμια και οδοφωτισμό.

 

ΈΡΓΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ

Περιγραφή : Αντικείμενο του έργου αποτελεί η δημιουργία ενός δικτύου ποδηλατοδρόμων στο κέντρο της πόλης της Κομοτηνής.

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Περιγραφή : Η μελέτη του έργου αφορά την αναβάθμιση των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισμών Φαναρίου, Αιγείρου και του Ιδρύματος Χρονίων Παθήσεων. Το έργο θα κατασκευαστεί κυρίως εκτός κατοικημένης περιοχής

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΟΣΥΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Περιγραφή : Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση παρεμβατικών εργασιών έργων οδοποιϊας στον οικισμό Ν.Μοσυνούπολης του Δήμου Κομοτηνής

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Περιγραφή : Με το εν λόγω έργο θα διαμορφωθούν πλήρως οι οδοί Παρασίου- Π. Μαυρομιχάλη, Χαλκοκονδύλη, Πουρνάρα και η εσ. Οδός εξυπηρέτησης της Δημοτικής αγοράς.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Περιγραφή : Το έργο αφορά την ανακαίνιση και διαμόρφωση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου του Χειμερινού Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου και του κτιρίου της Πρώην Καπναποθήκης που βρίσκεται στην οδό Κονδύλη.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Περιγραφή : Με την παρούσα μελέτη θα γίνουν εργασίες στα παρακάτω κτίρια: 1ος Βρεφονηπιακός σταθμός, 4ος Παιδικός σταθμός και 2ο Λύκειο

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡΟΣ ΤΣΑΝΑΚΛΗ

Περιγραφή: Η αξιοποίηση και ανακαίνιση που θα γίνει αφορά το υφιστάμενο κτίριο Νέστορος Τσανακλή το οποίο βρίσκεται επί της Οδού Δημοκρίτου σε οικόπεδο 3.510,11 m2. Το κτίριο είναι ένα επιβλητικό τριώροφο κτίριο εμβαδού κάτοψης 376,65 00 m2 με απόλυτο άξονα συμμετρίας ο οποίος περνά από το μέσον της κύριας όψης του και έχει φέρουσες τοιχοποιίες από πλινθοδομή. Με την ανωτέρω διαμόρφωση το κτίριο αυτό θα αποτελέσει και πάλι σημείο αναφοράς, σύμβολο της πόλης μας για την παιδεία, την ιστορική εξέλιξη της τοπικής αυτοδιοίκησης με όλες τις πολιτιστικές προεκτάσεις του Θέματος, χώρος εμβληματικός της γνώσης και της συνεργασίας των λαών. Επίσης θα γίνει και η προμήθεια του εξοπλισμού του κτιρίου

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΚΟΣΜΙΟ

Περιγραφή: Η μελέτη αφορά στην ανέγερση παιδικού σταθμού στον οικισμό του Κοσμίου Δήμου Κομοτηνής με δυναμικότητα 72 παιδιών σε οικόπεδο του Δήμου συνολικής επιφανείας 1705,81 μ2

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΡΟΔΙΤΗ

Περιγραφή: Η μελέτη αφορά στην ανέγερση παιδικού σταθμού στον οικισμό Ροδίτη του Δήμου Κομοτηνής με δυναμικότητα 36 παιδιών σε οικόπεδο του Δήμου συνολικής επιφανείας 1285 μ2

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΡΟΔΙΤΗ

Περιγραφή: Η μελέτη αφορά στην ανέγερση παιδικού σταθμού στον οικισμό Ροδίτη του Δήμου Κομοτηνής με δυναμικότητα 36 παιδιών σε οικόπεδο του Δήμου συνολικής επιφανείας 1285 μ2