Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

Ο Δήμος Κομοτηνής ανακοινώνει   ότι θέτει σε δημόσια  διαβούλευση τον «Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.).

Η εκπόνηση της μελέτης   έχει ως    στόχο το σχεδιασμό ενός   ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης, αξιοποίησης και διάθεσης αδρανών αποβλήτων για την ευρύτερη περιοχή του Νομού Ροδόπης.
 
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί αρχικά να λάβει  γνώση καθώς και να καταθέσει προτάσεις και παρατηρήσεις σχετικά με το Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής http://www.komotini.gr
 
Η Δημόσια  Διαβούλευση θα διαρκέσει από 24/04/2008 έως 30/05/2008.
 
Για τις βασικές πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο  Μη Τεχνική Περίληψη. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο του Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων  Εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.).
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος Κομοτηνής, www.komotini.gr
Πάσσου Δέσποινα, e-mail: tydkomot@otenet.gr
Τηλ 2531-0-24444 και 2531-3-52426

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΑΙΩΝ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΑΚΗΣ

Ισχύει μέχρι: 
30/05/2008
Δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση για την συγκεκριμένη διαβούλευση