Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Κομοτηνής

Ο Δήμος Κομοτηνής ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Κομοτηνής.
 

Ο ισχύων Κανονισμός Καθαριότητας έχει εγκριθεί με την αρ. 432/2003 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Προέκυψε όμως η ανάγκη τροποποίησης-αναπροσαρμογής του στις σημερινές συνθήκες. Έτσι προβλέπονται ρυθμίσεις σε σημεία που παλιότερα δεν είχαν αντιμετωπισθεί, διασαφηνίζονται ορισμένες διατάξεις του και αναπροσαρμόζονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα


Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 14-02-2008 έως 14-03-2008

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο του κανονισμού καθαριότητας

Στοιχεία επικοινωνίας:
Δήμος Κομοτηνής, www.komotini.gr
Πάσσου Δέσποινα, e-mail: tydkomot@otenet.gr
Τηλ. 25310-24444, 25313-52426

O

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΑΚΗΣ

 

 

 

Ισχύει μέχρι: 
14/03/2008
Δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση για την συγκεκριμένη διαβούλευση