Ηλεκτρονική Πύλη εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου Κομοτηνής

Ο Δήμος Κομοτηνής ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για το έργο «Ηλεκτρονική Πύλη εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου Κομοτηνής», που έχει ενταχθεί στο μέτρο 2.2 « Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη» του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας».
 
Το έργο αποσκοπεί στη συνολική αντιμετώπιση ζητημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης για την εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου  Κομοτηνής. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η ανάπτυξη, εφαρμογή και λειτουργία από τον φορέα ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (Διαδικτυακή και Φωνητική Πύλη Εξυπηρέτησης) το οποίο θα υποστηρίζει την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την ενημέρωση, την εξυπηρέτηση και τη συμμετοχή του πολίτη και της επιχείρησης.
 
Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 148 του Ε.Π. ¨ΚτΠ¨ (κωδικός ΟΠΣ έργου 121357) και συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 175.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% και στο ποσό των 147.058,82 ε χωρίς το ΦΠΑ 19%.
 
Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 25-01-2008 έως 05-02-2008
 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης
 
Στοιχεία επικοινωνίας:
Δήμος Κομοτηνής, www.komotini.gr
Πάσσου Δέσποινα, e-mail: tydkomot@otenet.gr
Τηλ. 25310-24444, 25313-52426
 
 
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΑΚΗΣ
Ισχύει μέχρι: 
05/02/2008
Δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση για την συγκεκριμένη διαβούλευση