Δημόσια Διαβούλευση Στρατηγικού Σχεδίου 2012-2014

Δημόσια Διαβούλευση Στρατηγικού Σχεδίου 2012-2014

 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κομοτηνής με απόφασή του εγκρίνει και θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο 2012-2014 του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κομοτηνής 2012-2014.

Οι προτάσεις, σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά  στο gdkomot@otenet.gr ή με φαξ στο 25310-71447.

(το αρχείο ανοίγει μόνο από τον explorer)

Ισχύει μέχρι: 
08/12/2011
Δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση για την συγκεκριμένη διαβούλευση