Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο του"Ολοκληρωμένου Σχεδίου για την Αστική Αναγένηση Δήμου Κομοτηνής" του Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013"

 

Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου για την Αστική Αναγέννηση Δήμου Κομοτηνής» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»
 
Ο Δήμος Κομοτηνής ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου για την Αστική Αναγέννηση Δήμου Κομοτηνής» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013, άξονας προτεραιότητας 9 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΑΜΘ».
Στόχος του Σχεδίου είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη συνολική ανάπλαση του ευρύτερου ιστορικού και εμπορικού κέντρου της Κομοτηνής. Προβλέπονται μια σειρά εκτεταμένων παρεμβάσεων στον κεντρικό τομέα της πόλης, με στόχο την αποκλιμάκωση των υψηλών κυκλοφοριακών φόρτων, τη δημιουργία ενός οδικού περιβάλλοντος το οποίο δύναται να εξυπηρετήσει τις μετακινήσεις των πολιτών και να αποτρέπει την απρόσκοπτη  και ανεξέλεγκτη χρήση του επιβατικού οχήματος στο κέντρο της Κομοτηνής.
 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.
 
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει από 26 Μαρτίου 2010 έως 26 Απριλίου 2010.
 
Καλούμε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο θέλει να υποβάλλει προτάσεις, να τις καταθέτει ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής http://www.komotini.gr ή στο στο e-mail gdkomot@otenet.gr και έντυπα στο  πρωτόκολλο του Δήμου Κομοτηνής (Διεύθυνση Προγραμματισμού Επενδύσεων & Υποδομών) ή κατά τον ανοιχτό διάλογο που θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 21 Απριλίου 2010 και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Θρακικού Ωδείου Κομοτηνής,  με θέμα «Οριστικοποίηση του τελικού σχεδίου για την Αστική Αναγέννηση Δήμου Κομοτηνής» .
 
Στοιχεία επικοινωνίας Κοσμίδου Ζωή, Μακρίδης Γιώργος, Κολιδάκης Δημήτρης
Τηλ. 2531352400, fax: 2531082705
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΑΚΗΣ
 
Ισχύει μέχρι: 
26/04/2010
Δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση για την συγκεκριμένη διαβούλευση