Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο έκδοσης Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης

Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο έκδοσης Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης,

περί των χορηγούμενων από το Δήμο Κομοτηνής Αδειών Χρήσεως & Λειτουργίας Μουσικής

 Ο Δήμος Κομοτηνής ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης,  που θα αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις   χορήγησης-ανανέωσης-παράτασης-ανάκλησης των  Αδειών  Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής και θα αποσκοπεί:

  • Στη ρύθμιση  κάθε σχετικού ζητήματος κατά τρόπο γενικό, ενιαίο και ομοιόμορφο για  όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες της Περιφέρειας του Δήμου Κομοτηνής.
  • Στην αποφυγή της ηχορύπανσης, των θορύβων και των οχλήσεων που προέρχονται από χώρους όπου γίνεται δημόσια εκτέλεση μουσικής και  
  • Στη  προστασία της δημόσιας υγείας και της κοινής ησυχίας των κατοίκων της Περιφέρειας του Δήμου Κομοτηνής    

 Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο. (Το αρχείο ανοίγει μόνο από τον Internet explorer)

 Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 30 Μαρτίου 2012

 Καλούμε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο θέλει να υποβάλλει προτάσεις, να τις καταθέτει ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής http://www.komotini.gr ή στο στο e-mail gdkomot@otenet.gr και εντύπως στο  πρωτόκολλο του Δήμου Κομοτηνής (Διεύθυνση  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

 Στοιχεία επικοινωνίας  Μαργιωρή Ανθή, Τηλ. 2531352407

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

 

Ισχύει μέχρι: 
30/03/2012
Δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση για την συγκεκριμένη διαβούλευση