Δημόσια διαβούλευση " Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κομοτηνής"

Ισχύει μέχρι: 
01/06/2018
Δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση για την συγκεκριμένη διαβούλευση