Δημόσια διαβούλευση για την Τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Κομοτηνής

Δημόσια διαβούλευση για την Τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Κομοτηνής

Ισχύει μέχρι: 
03/04/2020
Δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση για την συγκεκριμένη διαβούλευση