Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής»



Τίτλος:


Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής» 


Κείμενο:

α) Σύντομη αναφορά στο αντικείμενο -στόχο της προκήρυξης/ Προμηθευόμενο είδος:


Το έργο αναφέρεται σε όλους του πολίτες. Υλοποιούνται εφαρμογές για τον πολίτη που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας και εξασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην ψηφιακή Ελλάδα. Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν τρία εκπαιδευτικά παιχνίδια για τον πολίτη που αφορούν την ηλεκτρονική μάθηση και μία πολιτιστική εκπαιδευτική εφαρμογή.

 

 

 


Αντικείμενο:


Αντικείμενο του έργου είναι η ανάδειξη του υλικού που διαθέτει το ΔΗ.ΠΕ.θΕ. Κομοτηνής, η τεκμηρίωσή του καθώς και η τρισδιάστατη ψηφιοποίηση του θεάτρου με σκοπό την διάσωση και διάθεση του σημαντικού αυτού πολιτιστικού πλούτου. Η τεκμηρίωση θα συνοδευτεί από την εφαρμογή μεθοδολογιών και τεχνολογιών ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων (open linked data), την ένταξη των μεταδεδομένων και εικονιδίων προεπισκόπησης στη Europeana, την ανάπτυξη εφαρμογής τεκμηρίωσης και σύνδεσης του υλικού με οντολογίες, την ανάπτυξη μιας σύγχρονης, διαδραστικής και πολυκαναλικής πύλης, την προμήθεια εξοπλισμού ψηφιακής καταγραφής καθώς και την ανάπτυξη σειράς εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών οι οποίες θα προσφέρονται σε πολλαπλές εκδόσεις για εκτέλεση μέσω διαδικτύου και μέσω έξυπνων συσκευών με λειτουργικά τουλάχιστον iOs και Android.


β) Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 31 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ έργου 373862) και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των [εκατόν σαράντα οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων] ευρώ (148.900,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 %. Αξία χωρίς ΦΠΑ: 121.056,90 €.


γ) Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 14  έως  29 Σεπτεμβρίου


δ) Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης


ε) το link στο site του Δήμου Κομοτηνής

είναι: www.komotini.gr/


Στοιχεία επικοινωνίας φορέα:


Δήμος Κομοτηνής

Τηλ. 2531352424

Φαξ. 2531082705

Email: tydkomot@otenet.gr


Στοιχεία επικοινωνίας (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ):


 

Τηλ: 210-3722400,  8011125555

Fax:  210 - 37 22 499

Email: infodesk@madc.gr, diavoulefsi@madc.gr

 

 


Συνημμένο αρχείο προκήρυξης:


Komotini-Dipethe_part_A_Final.pdf

Komotini-Dipethe_part_B_Final.pdf

Komotini-Dipethe_part_C_Final.pdf

Entypo_Ypobolis_Protaseon.doc

 

 

Ισχύει μέχρι: 
29/09/2012
Δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση για την συγκεκριμένη διαβούλευση