Γραμμή του Δημότη

Ο Δήμος Κομοτηνής, προκειμένου να διευκολύνει τους δημότες, έτσι ώστε να μεταφέρουν και να γνωστοποιούν προς άμεση επίλυση καθημερινά τους προβλήματα, που μπορούν να επιλυθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου, έχει θέσει σε λειτουργία τη Γραμμή του Δημότη. Η Γραμμή του Δημότη λειτουργεί στον τηλεφωνικό αριθμό 15424 (με απλή χρέωση) και είναι διαθέσιμη για την εξυπηρέτηση των δημοτών καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 08.00πμ.

Μέσω της ανοιχτής αυτής γραμμής επικοινωνίας, στόχος είναι η άμεση και αξιόπιστη καταγραφή αιτημάτων, υποδείξεων, προβλημάτων και προτάσεων των δημοτών της Κομοτηνής, σε θέματα που αφορούν τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, τις αναφορές για λακκούβες, το πράσινο, το περιβάλλον και γενικά θέματα που αφορούν στο Δήμο Κομοτηνής.

Τα αιτήματα μέσω του  ειδικού  ηλεκτρονικού  συστήματος  της  «Γραμμής του Δημότη»  διαβιβάζονται   αυτόματα στις αρμόδιες υπηρεσίες προς επίλυση, ενημερώνοντας ταυτόχρονα όλους τους  αρμόδιους  εμπλεκόμενους   για το σχετικό αίτημα (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος, Προϊστάμενος κλπ.)

Βασικός κανόνας λειτουργίας της γραμμής είναι η δέσμευση ενημέρωσης του πολίτη, σε περίπτωση που η ζητούμενη πληροφορία δεν μπορεί να δοθεί άμεσα - όταν δηλαδή ο πολίτης υποβάλλει αίτημα ή παράπονο προς διεκπεραίωση.Το γραφείο παρακολουθεί την εξέλιξη αντιμετώπισης των αιτημάτων από το αρχικό στάδιο υποβολής τους μέχρι και την έκβασή τους και υποβάλει αναφορά απευθείας στο Δήμαρχο, εβδομαδιαίως.

Τα αιτήματα μπορούν να κατατίθενται και στο Γραφείο του Δημότη, καθώς και να καταχωρούνται ηλεκτρονικά από την παρακάτω φόρμα. Φροντίστε να είστε συγκεκριμένοι και κατανοητοί κατά την υποβολή του αιτήματός σας. 

Δώστε ένα συνοπτικό και κατατοπιστικό τίτλο στο αίτημά σας
Πληκτρολογήστε το αίτημά σας φροντίζοντας να καταγράψετε όλες τις λεπτομέρειες που θα βοηθήσουν στην επίλυσή του
Στοιχεία δημότη (προαιρετικά)
Μπορείτε να καταχωρήσετε το αίτημά σας ανώνυμα. Συμπληρώνοντας όμως τα στοιχεία σας, θα είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί σας έαν χρειαστούν περισσότερες πληροφορίες, ενώ θα μπορείτε και εσείς να αναζητήσετε πληροφορίες για την εξέλιξη του αιτήματος