ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αγαπητέ Δημότη,

Στην προσπάθειά μας για ποιοτική βελτίωση της καθημερινότητας των έργων που εκτελούμε αλλά και των υπηρεσιών που παρέχουμε σε όλους εσάς, θέλαμε να μας βοηθήσετε, συμπληρώνοντας το παρόν ερωτηματολόγιο.

Ο χρόνος που απαιτείται είναι ελάχιστος, αλλά η βοήθειά σας θα είναι μεγάλη και πολύτιμη.

Πόσο ικανοποιημένος είστε (Παρακαλούμε επιλέξτε την απάντηση που εκφράζει τον βαθμό ικανοποίησης ή δυσαρέσκειάς σας) από: