Αίτηση Εθελοντή-Εθελόντριας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Με την υποβολή αυτής της αίτησης, βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που εκτίθενται σε αυτή την αίτηση είναι αληθινά και πλήρη. Καταλαβαίνω ότι αν γίνω αποδεκτός στο πρόγραμμα εθελοντισμού του Δήμου Κομοτηνής οποιεσδήποτε ψεύτικες δηλώσεις, ή παραλείψεις, ή άλλες διαστρεβλώσεις, που γίνονται από εμένα προσωπικά σε αυτή την αίτηση, μπορούν να οδηγήσουν στην άμεση αποδέσμευσή μου από το πρόγραμμα και σε κυρώσεις. Δεν υφίσταται σχέση εργασίας ή έργου μεταξύ εμού και του Δήμου και κανένα άλλο δικαίωμα ή απαίτηση έχω έναντι του Δήμου.